Sammuttimet

Sammutintarkastus on prosessi, jossa tarkastetaan sammuttimien kunto, toimivuus ja asianmukainen täyttö. Tarkoituksena on varmistaa, että sammuttimet ovat toimintakuntoisia ja valmiina käytettäviksi palotilanteessa. Sammutintarkastus suoritetaan säännöllisesti tietyin väliajoin tai tarvittaessa, ja se on osa paloturvallisuuden ylläpitämistä.

Sammutintarkastuksen aikana tehdään seuraavia toimenpiteitä:

Ulkoinen kunto: Tarkastetaan sammuttimen ulkoinen kunto, kuten vauriot, ruoste tai muut merkit viallisuudesta. Sammutin tulee olla ehjä ja toimiva.

Merkinnät: Tarkastetaan sammuttimen merkinnät, kuten valmistajan tiedot, käyttöohjeet, täyttöpäivämäärä ja seuraava tarkastuspäivämäärä. Merkinnät tulee olla selvästi näkyvillä ja ajantasaisia.

Täyttöpaine: Tarkastetaan sammuttimen täyttöpaine, joka osoittaa sammutusaineen riittävän määrän sammuttimessa. Paineen tulee olla sallitulla tasolla.

Tiiviys: Tarkastetaan sammuttimen tiiviys, erityisesti venttiilien ja tiivisteiden kunto. Sammuttimen tulee säilyttää sammutusaine tiiviisti sisällään eikä vuotaa.

Käyttökuntoisuus: Tarkastetaan sammuttimen käyttökuntoisuus, kuten pääkytkimen tai laukaisumekanismin toimivuus. Sammuttimen tulee olla helppo käyttää ja valmiustilassa.

Sammutintarkastuksen hinta on 10€ (2-12 kg)